kobylinska

adw. Ada Kobylińska

Biogram

Adwokat, mediator. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 2005 roku. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi od 2016 r. Wizytator w Zespole Wizytatorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi od 2013r.
Od 2018r wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.