blazynska

adw. Agata Błażyńska

Biogram

Pełnię funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego cztery kadencje, zawsze służę swoją wiedzą i doświadczeniem. Jestem osobą odpowiedzialną, sumienną, wykonującą rzetelnie swoje obowiązki, otwartą na nowe wyzwania zmierzające do bardziej sprawnego orzekania w rozpoznawanych sprawach. Zasady koleżeńskości i wzajemnej pomocy są mi bliskie i stanowią podstawę etyki mojej osoby.

Pełnienie funkcji sędziego dla mnie to nie tylko obowiązki, ale podstawa do dumy i satysfakcji w propagowaniu edukacji w zakresie zasad etyki adwokackiej.

Jestem zaszczycona zgłoszeniem mojej osoby na kolejną kadencję i gwarantuję rzetelności pełnienia funkcji sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi.