stacewicz

adw. Agata Stacewicz

Biogram

Absolwentka Łódzkiego Wydziału Prawa, liberałka, obrończyni praw kobiet i demokracji.

Adwokatem jestem od 2001 roku i specjalizuję się w prawie rodzinnym.

Przez ostatnie 5 lat skupiałam się na obronie demokracji, pomocy osobom protestującym przeciwko działaniom rządu, organizowaniu protestów i zgromadzeń w obronie sądów i Konstytucji RP oraz pracy legislacyjnej na rzecz praw kobiet. W 2019 roku otrzymałam od Rzecznika Praw Obywatelskich podziękowania i dyplom za konsekwentne zaangażowanie i wspieranie obywateli w działaniach na rzecz ochrony praw człowieka.

W moich pracy w Radzie Adwokackiej chciałabym zająć się stworzeniem zespołu natychmiastowej interwencji prawnej i pomocy kobietom doświadczającym przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej. Zespołu, który na kształt Niebieskiej Linii i stałych – cotygodniowych dyżurów w siedzibie Rady, mógłby kompleksowo, w porozumieniu i we współpracy z organami ścigania, organami administracji samorządowej i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa łódzkiego, pomagać kobietom doświadczającym przemocy chronić ich życie i życie ich dzieci oraz działać w kierunku polepszeniu ich sytuacji bytowej.

Nadto skupię się nad kreowaniem pozytywnego wizerunku adwokatury poprzez większy udział adwokatów w mediach, w tym mediach i portalach społecznościowych, propagowanie adwokatury poprzez akcje edukacyjne i charytatywne.