lachman andrzej

adw. Andrzej Lachman

Biogram

Adwokat, patron oraz działacz samorządowy. Ukończył studia prawnicze w 1964 r., następnie odbywał aplikację prokuratorską, po której ukończeniu wykonywał funkcję prokuratora do połowy lat siedemdziesiątych. Następnie wpisany na listę radców prawnych pracował w tym zawodzie do 1983 r. W tymże roku wpisał się na listę adwokacką i od tego momentu do dnia dzisiejszego jest adwokatem. Na początku swojej kariery adwokackiej mecenas Lachman pracował w Zespole Adwokackim nr 11, w międzyczasie został jego kierownikiem. Od 1990 praktykuje w indywidualnej kancelarii adwokackiej. Jego praktyka obejmuje głównie prowadzenie spraw karnych. Od samego początku pracy w adwokaturze Andrzej Lachman zaangażował się w prace samorządowe pionu dyscyplinarnego sprawując wielokrotnie funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz zastępczy rzecznika dyscyplinarnego. Za pracę samorządową został odznaczony Odznaką „Adwokatura Zasłużonym” przez prezes Joanne Agacką-Indecką.

Mecenas Lachman mimo upływu czasu w dalszym ciągu jest bardzo zaangażowany w działania na rzecz adwokatury poprzez swoją ciężką pracę dla samorządu oraz kształcenie rzeszy aplikantów. To wspaniały patron dbający o swoich wychowanków, przekazujący im swoją wiedzę praktyczną i doświadczenie, tak by jak najlepiej wykonywali swój zawód. Zawsze serdeczny i pełen szacunku i zrozumienia dla innych, pomocny i uśmiechnięty bez względu na trudności i obciążenia życia. W wyborach do organów Izby będzie kandydował na stanowisko sędziego Sadu Dyscyplinarnego.