pelc

adw. Andrzej Pelc

Biogram

Ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 1974 r.

Po odbyciu aplikacji sądowej zdałem egzamin sędziowski i otrzymałem nominacje na asesora Sądu Rejonowego w Sieradzu. Od 1977 r. odbywałem aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem adwokatów Mirosława Olczyka i adwokata Ryszarda Kennera. Po zdaniu egzaminu adwokackiego rozpocząłem wykonywanie zawodu w Zespole Adwokackim Nr 5w Łodzi. Od 1991roku prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką.

Od początku swojej działalności zawodowej, włączyłem się w nurt pracy samorządowej wykonując obowiązki wizytatora oraz pełniąc obowiązki za-cy kierownika Zespołu Nr 5 w Lodzi. W latach 90-tych ubiegłego wieku wraz z Panią Dziekan Bożenną Banasik tworzyłem fundację „Socjetas Palestra” i Stowarzyszenie Prawników Polskich i Frankofońskich w celu integracji polskich prawników z adwokatami krajów frankofońskich i wdrażania doświadczeń i metod pracy adwokatów zachodnich.

Od 1998roku przez dwie kadencje pełniłem funkcję Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Po śmierci Dziekana Bożenny Banasik od 23.09.2003 r. najpierw pełniłem obowiązki dziekana a następnie od maja 2004r do 2010r byłem wybrany dwukrotnie na Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Zostałem odznaczony przez Naczelną Radę Adwokacką odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”, a w 2009 r Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez okres swojej działalności samorządowej uczestniczyłem aktywnie w szkoleniach aplikantów adwokackich, brałem wielokrotnie udział komisjach konkursowych i egzaminach adwokackich. Będąc patronem wielu aplikantów adwokackich dołożyłem swój znaczący wkład do ich ukształtowania i wykształcenia. Obecnie w Palestrze Łódzkiej funkcjonuje wielu świetnych adwokatów, z którymi kiedyś miałem przyjemność współpracować jako ich patron.

Zgłaszam swój akces udziału w charakterze delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury. Uważam, że moje doświadczenie będzie pomocne delegacji adwokatów łódzkich na Zjeździe.