smigielski

adw. Andrzej Śmigielski

Biogram

Urodził się 7 stycznia 1982 r. w Piotrkowie Trybunalskim, studiował prawo w latach 2002 – 2007 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kończąc studia z oceną bardzo dobrą, broniąc pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Cywilnego. Od czasów studenckich związany z Łodzią. Aplikację adwokacką rozpoczął w 2007 r. i odbył ją pod patronatem Zbigniewa Wodo. W 2011 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, w tym z zakresu prawa cywilnego uzyskując ocenę celującą. Wpisany na listę adwokatów 30 sierpnia 2011 r. Od 1 listopada 2011 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Łodzi oraz filie kancelarii w Zduńskiej Woli i Bełchatowie. W ramach pracy zawodowej kieruje kilkunastoosobowym zespołem, w skład którego wchodzą adwokaci, aplikanci adwokaccy, prawnicy i obsługa sekretarsko-biurowa. Od 2016 r. sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi. Autor artykułów w czasopismach i prasie, uczestnik programów telewizyjnych o tematyce prawnej (Rozmowa dnia, Debata, Jeden na Jeden i innych). W ramach praktyki zawodowej zajmuje się m.in. prawem cywilnym, gospodarczym, administracyjnym oraz karnym, w szczególności w zakresie wypadków drogowych i przestępstw gospodarczych.