lachman anna

adw. Anna Lachman-Kaszyńska

Biogram

Anna Lachman Kaszyńska jest adwokatem od 2002 r., praktykę zawodową wykonuje wraz ze swoim ojcem Andrzejem Lachmanem w indywidualnej kancelarii adwokackiej. Zajmuje się prowadzeniem spraw karnych. Studia prawnicze ukończyła w 1997 roku, następnie kontynuowała naukę zawodu na aplikacji adwokackiej od 1998 r.

Jest osobą bardzo zaangażowaną w sprawy samorządu, pełniąc od 4 lat funkcje sędziego Sądu Dyscyplinarnego. W związku z obchodami 100-lecia adwokatury w sposób bardzo owocny i aktywny angażowała się w prace Komitetu Organizacyjnego, biorąc udział w tworzeniu wystawy „100 lecie Adwokatury – Adwokaci Łodzi 1918-2018”. Jako patron wykształciła kilku aplikantów wykonujących w tej chwili zawód adwokata. Jest osobą szalenie serdeczną otwartą i pomocną i bezinteresowną. W wyborach do organów Izby nowej kadencji będzie kandydowała na stanowisko sędziego Sądu Dyscyplinarnego.