mrozewska

adw. Anna Mrożewska

Biogram

Samorządowa aktywność zawsze pozostawała w kręgu moich zainteresowań. Kandyduję, bo chcę pracować na rzecz naszego samorządu.

W latach 2014 – 2016 r. współpracowałam w Referacie Skargowości ORA w Łodzi, w ramach której analizowałam na etapie przedprocesowym skargi na działania adwokatów naszej Izby.

W kadencji 2016 – 2020 r. pełniłam funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, prowadząc postępowania wyjaśniające, w ramach których podejmowałam decyzje merytoryczne w przedmiocie zasadności skarg na etapie przedsądowym.

W latach 2016 – 2020 jako członek Komisji ds. Edukacji Prawnej ORA w Łodzi brałam udział w symulacjach rozpraw dla młodzieży organizowanych przez Sądy we współpracy z Komisją, prowadziłam zajęcia edukacyjne dla młodzieży oraz udzielałam porad prawnych pro bono w ramach akcji
ogólnopolskich.

Od 2014 roku jestem czynnym zawodowo adwokatem Izby Łódzkiej, koleżanką witającą się z Państwem na korytarzach sądowych i zasiadającą obok w ławach obrończych, zaangażowaną w życie ORA w Łodzi oraz adwokacką działalność pro bono m.in. pomoc prawną dla osób występujących w obronie praw kobiet czy prelekcje dla przedsiębiorców w ramach cyklu spotkań „Przedsiębiorcza Kobieta”.