owczarek-poddebska

adw. Anna Owczarek-Poddębska

Biogram

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę dyplomową obroniła w 2010 r. w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego. W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe z Funduszy Unii Europejskiej. W 2012 r. uzyskała wpis na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. W trakcie aplikacji odbyła praktykę w łódzkich kancelariach specjalizujących się w sprawach karnych, cywilnych i gospodarczych. Bierze czynny udział w życiu samorządu, uczestnicząc w corocznych szkoleniach wyjazdowych organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi oraz w organizowanych spotkaniach okolicznościowych.