kucharski

prof. UŁ dr hab. adw. Bartosz Kucharski

Biogram

 Adwokat w kancelarii Goński&Kucharski Adwokaci w Lodzi, specjalizujący się w prawie cywilnym i handlowym w szczególności w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Od lat zaangażowany w prace samorządu adwokackiego: w przeszłości jako egzaminator na egzaminie adwokackim z prawa gospodarczego, członek rady adwokackiej i v-ce szef szkolenia aplikantów odpowiedzialny za szkolenie z prawa cywilnego i gospodarczego, a obecnie jako członek komisji doskonalenia zawodowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Birmingham (LL.M. in Commercial Law). Profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego. Zwycięzca konkursu „TEMIDA” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny prawa zorganizowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Nagrodzony nagrodą Rektora UŁ I stopnia za rozprawę habilitacyjną.

Wykładowca na szkoleniach dla aplikantów adwokackich, adwokatów, sędziów, zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych. Autor licznych publikacji i ekspertyz z dziedziny prawa ubezpieczeń gospodarczych i pośrednictwa ubezpieczeniowego w szczególności monografii: „Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia” oraz „Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia”.