tiutiunik

adw. Bartosz Tiutiunik

Biogram

Mam 46 lat (rocznik 1974), z czego 20 lat pracuję w Adwokaturze Łódzkiej. Jestem absolwentem Wydziału Prawa UŁ. W latach 1998 – 2003 byłem doktorantem w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa UŁ. Aplikację adwokacką odbyłem w latach 2000 – 2003 w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Moimi patronami i nauczycielami zawodu byli Wojciech Sobański i dziekan Andrzej Pelc, a szczęściem oraz zaszczytem było dla mnie to, że rekomendacji przy wpisaniu na listę aplikantów adwokackich udzielał mi w 1999 r. Stanisław Maurer. Od 2004 r. prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką o profilu karnym. Byłem delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2012 i 2016 roku.

Okres aplikacji wspominam jako czas nauki, nie tylko zawodu, lecz także samorządności. Działałem w samorządzie aplikanckim, reprezentowałem Izbę na zewnątrz w konkursach krasomówczych, w czym wielki udział i zasługi miała mecenas Krystyna Skolecka-Kona.

Członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi zostałem po raz pierwszy w roku 2007, jako młody adwokat, z zaledwie trzyletnim stażem pracy w zawodzie. Członkiem ORA byłem i jestem nieprzerwanie przez cztery kolejne kadencje, a zatem 14 lat. Początkowo był to czas słuchania, obserwowania starszych koleżanek i kolegów, nauki i czerpania z ich doświadczenia oraz wiedzy; czas, który nauczył mnie pokory, dystansu, odpowiedzialności za słowo, za wspólnotę, którą jest adwokatura. Czas, w którym poznałem wielu wspaniałych ludzi zarówno w adwokaturze łódzkiej, jak i w całej Polsce. Miałem przyjemność i zaszczyt współpracować na niwie samorządowej z kolejnymi dziekanami Izby Łódzkiej: Andrzejem Pelcem, Zbigniewem Wodo, Jarosławem Zdzisławem Szymańskim, oraz kolejnymi prezesami NRA: Joanną Agacką-Indecką, Andrzejem Zwarą i Jackiem Trelą.

Jestem wieloletnim wykładowcą w ramach szkoleń aplikantów adwokackich w naszej Izbie, jak również zapraszanym do szkoleń w innych izbach. Od 2010 od 2016 r., przez dwie kolejne kadencje, byłem kierownikiem Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Od 2013 r. do dziś (również przez dwie kolejne kadencje) jestem członkiem Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2010 r. zostałem powołany przez ministra sprawiedliwości do komisji I stopnia do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w Łodzi, a w latach 2015, 2016, 2017 i 2018 jako przedstawiciel NRA do komisji II stopnia (odwoławczej od wyników egzaminu adwokackiego) w Warszawie w zakresie prawa karnego. W 2017 r. zostałem powołany przez ministra sprawiedliwości jako przedstawiciel NRA do zespołu przygotowującego zadania na egzamin adwokacki z zakresu prawa karnego. W mijającej kadencji pełnię funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, koordynując sprawy szkolenia aplikantów adwokackich oraz finansowe. 19 grudnia 2020 r. zostałem powołany w skład Prezydium Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w Warszawie jako zastępca przewodniczącego.

W swojej 20-letniej pracy w samorządzie, początkowo aplikanckim, później adwokackim, zarówno w Łodzi, jak i w całym kraju, zawsze starałem się łączyć, szukać kompromisu i najlepszych z możliwych rozwiązań. Reprezentowałem, jak umiałem najlepiej, adwokaturę łódzką na zewnątrz, w Łodzi i poza nią. Uważałem i uważam, że adwokatura, stojąc na straży praw i wolności obywatelskich, musi zabierać głos w przestrzeni publicznej, gdy te prawa oraz wolności są łamane. Sam w ostatnich pięciu latach robiłem to wielokrotnie, będąc sygnatariuszem lub współautorem uchwał i stanowisk związanych z naruszaniem praworządności, a także wypowiadałem się w tej kwestii indywidualnie w przestrzeni publicznej. Za swoją działalność samorządową zostałem w 2016 r. odznaczony przez prezesa NRA odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

W swojej pracy zawodowej i samorządowej staram się kierować słowami Wojciecha Młynarskiego: „Róbmy swoje. Może to coś da? Kto wie…” oraz „Nie wycofuj się, inteligencjo”. To moje drogowskazy.

Jestem ojcem dwójki dzieci: Karoliny, lat 20, studentki prawa, oraz Szymona, lat 16, licealisty. Poza prawem interesuję się historią XX wieku, psychiatrią, psychologią. Kocham teatr, góry i sport.

W nadchodzących wyborach na Zgromadzeniu Izby Łódzkiej bardzo proszę Państwa o wsparcie i głos. Kandyduję na członka Okręgowej Rady Adwokackiej i ubiegam się o mandat delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.