zacharek

adw. Bartosz Zacharek

Biogram

Jestem adwokatem od 2006 r. Od 2014 r. pełnię funkcję przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Zagranicznej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Dzięki podjętym staraniom doprowadziłem do odnowienia współpracy naszej Izby z Samorządem Adwokackim w Lyonie. Uczestniczyłem w stworzeniu projektu staży aplikantów Izby Łódzkiej w kancelariach adwokackich w Lyonie oraz francuskich – w kancelariach adwokackich w Łodzi.

Ponadto, zainicjowałem współpracę z polskimi placówkami konsularnymi, co zaowocowało – dzięki pomocy Koleżanek i Kolegów adwokatów naszej Izby – realizacją akcji porad prawnych dla Polonii w Konsulatach RP w Lyonie, Paryżu i Sztokholmie.

Zabiegam o wybór na stanowisko sędziego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi, uznając, że doświadczenie zdobyte przez 15 lat pracy adwokackiej jest należytą podstawą do rozsądnego i niezależnego pełnienia obowiązków sędziego.