Instrukcja obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

POBIERZ INSTRUKCJĘ