bielski

adw. Jarosław Bielski

Biogram

Lat 48. Od 2001 roku wykonuję zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Łodzi.

Od 10 lat działam w organach samorządowych ORA w Łodzi. Początkowo byłem zastępcą rzecznika dyscyplinarnego, następnie zastępcą członka i członkiem ORA, a w ostatniej kadencji w latach 2016–2020 pełniłem funkcję skarbnika ORA.

Podczas najbliższego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego naszej Izby, zamierzam ubiegać się o reelekcję na stanowisko członka ORA.

Gdybym otrzymał od Zgromadzenia mandat na kolejną kadencję, chciałbym kontynuować moją misję jako skarbnika, podczas której najważniejszymi zadaniami stałoby się maksymalizowanie przychodów Izby z uwzględnieniem posiadanego majątku nieruchomego, redukcja zbędnych kosztów działania ORA w Łodzi i dążenie do zapewnienia finansowania dla realizacji programu nowego dziekana.

Myślę, że stan finansowy Izby Adwokackiej w Łodzi w ostatnich 4 latach był stabilny, zapewnione zostały środki finansowe na wszelkie przedsięwzięcia, które realizowała ORA, a sukcesem należy uznać zakończenie kolejnych lat z dodatnim wynikiem finansowym.

Proszę Państwa o Wasz głos.