szczepaniak

adw. Jarosław Szczepaniak

Biogram

Mam 51 lat, a od ponad dwudziestu jestem adwokatem Izby Łódzkiej. Przez ponad połowę tego czasu działam aktywnie w samorządzie adwokackim, najpierw jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi (ORA) w ostatnich trzech kadencjach (2010 – 2016), a następnie jako przedstawiciel Izby Łódzkiej w Naczelnej Radzie Adwokackiej (NRA) obecnej kadencji (od roku 2016). Przewodniczyłem Komisji Sportu i Turystyki ORA w Łodzi. Byłem dwukrotnie delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury (w roku 2013 i 2016). Od dziesięciu lat jestem członkiem Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA, a przez ostatnie cztery lata także członkiem Komisji ds. Praktyki Adwokackiej NRA oraz Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA. Byłem pierwszym komandorem Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej (KMAP) i organizatorem Ogólnopolskich Zlotów Motocyklowych Adwokatów „WIOSNA RIDERS” oraz Ogólnopolskich Rajdów Rowerowo-Pieszych „WIOSNA BIKE”. W latach 2011 – 2016 byłem współorganizatorem mających długą tradycję Balów Mistrzów Sportu.

W lutym 2014 roku zainicjowałem podjęcie przez NRA uchwały potępiającej łamanie praw człowieka na Ukrainie. Byłem pomysłodawcą zbiórki podpisów pod petycją skierowaną do władz Ukrainy pacyfikujących demokratyczne wystąpienia ludności Kijowa, nawołującą do przestrzegania praw człowieka. Jako członek misji polskich adwokatów uczestniczyłem w delegacji na Majdan w lutym 2014 r., a następnie współorganizowałem misję obserwacyjną podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie w maju 2014 r. Koordynowałem i koordynuję, zawieszoną w wyniku pandemii, akcję szkoleń dla polskich adwokatów na Ukrainie oraz adwokatów ukraińskich w Polsce. Od ponad dwudziestu lat staram się zacieśniać współpracę, pomiędzy adwokaturami polską i ukraińską, co zaowocowało podpisaniem w grudniu 2014 r. Umowy współpracy pomiędzy NRA i Radą Adwokatów miasta Kijowa. Byłem organizatorem I Europejskiej Konferencji Praw Człowieka w maju 2015 r.

W roku 2016 zostałem wyróżniony Odznaką Adwokatura Zasłużonym. Jestem członkiem kolegium redakcyjnego pisma Izby Adwokackiej w Łodzi „Kronika”, a w roku 2018 wraz z Katarzyną Piotrowską-Mańko kierowaliśmy programem „Zajrzyj do adwokata” w ramach którego NRA wydawała magazyn „Adwokat”.