wyrwas

adw. Jarosław Wyrwas

Biogram

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Wpisany na listę adwokacką w 2001r. Od 2002 r. prowadzi kancelarię adwokacką zajmującą się prawem gospodarczym. Od 2013 r. wiceprzewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. Od początku pracy zawodowej zaangażowany w pracę samorządu adwokackiego, jako członek poszczególnych komisji, członek zespołu wizytatorów, zastępca rzecznika dyscyplinarnego, zastępca sekretarza ORA. Członek ORA w latach 2007–2010, 2013–2016, 2016–2020. W ostatniej kadencji Rady pełnił funkcję prezesa zespołu wizytatorów ORA w Łodzi.