ciesielski

adw. Jerzy Ciesielski

Biogram

W 1988 roku rozpoczął praktykę w Zespole Adwokackim nr 9 w Łodzi. Od 1991 roku prowadzi kancelarię adwokacką. Preferuje wszechstronność zawodową. Obsługiwał różnorodne podmioty gospodarcze, między innymi Powszechnego Zakład Ubezpieczeń SA, „RUCH” S. A. w Warszawie, „PTAK” S. A, Spółki z o. o. „Polskapresse”. Działa pro bono na rzecz Polskiego Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi, Fundacji dla Dzieci Chorych na Białaczkę i Choroby Nowotworowe „Krwinka” w Łodzi (wyróżniony honorową nagrodą „Za bezustanną pomoc”) i innych podmiotów.

Prowadził szkolenia aplikantów adwokackich. Wykładał prawo w łódzkich szkołach wyższych, między innymi w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej i Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Prowadził coaching w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi i opracował dla niej publikację „Organizacje pozarządowe w Polsce i w Unii Europejskiej”.

Od 1984 roku współpracuje z prasą łódzką prasą regionalną i Radiem Łódź. Publikowane w „Dzienniku Łódzkim” felietony zebrał w książce W kobiecym stanie jestasz. Jest współautorem poradnika „Encyklopedia domowa. Prawo w pytaniach i odpowiedziach”, Wydawnictwa „Europa” Wrocław. Był współtwórcą (w roku 2002) i pozostaje współredaktorem „Kroniki” – czasopisma naszej Rady Adwokackiej. Od 2005 roku w „Panaceum” – miesięczniku Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi umieszcza felietony „Z lekarskiej wokandy”. W latach 2000-2003 zasiadał w Radzie Programowej Łódzkiego Oddziału Telewizji Polskiej. Od 2013 r. członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 2010-2016 sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Przez dwie kadencje pierwszy zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Łódzkiej Izby Adwokackiej.

Zainteresowania: literatura kryminalna i maratony piesze.