szczepaniakjerzy

adw. Jerzy Szczepaniak

Biogram

Już od wielu lat nie kandytowałem w wyborach do władz samorządowych adwokatury i nie będę tego czynił w przyszłości.

Dlaczego decydowałem się uczestniczyć w wyborach kandydatów na Zjazd Adwokatury ?

Wykonuję nasz zawód od kilku dekad i pełniłem różne funkcje we władzach samorządowych przez kilka kadencji, w tym między innymi kierownika szkolenia aplikantów czy sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Pamiętam złe i smutne czasy a także radości i satysfakcje, które mnie spotkały.

Szykanowała mnie służba bezpieczeństwa PRL za obrony opozycjonistów ale też po wielu latach zostałem za to odznaczony.

Kandyduję na Zjazd Adwokatury bo znam dobrze nasz Samorząd i kondycję Adwokatury. I bardzo się martwię jej stanem.

Organizacja i system Samorządu Adwokackiego pochodzi z połowy ubiegłego wieku i uległ niewielkim od tego czasu zmianom. System ten jest niewydolny i utrudnia sprawne zarządzanie.

Dla przykładu: Większość Okręgowych Rad Adwokackich liczy kilkanaście osób (w Łodzi 15). Praktycznie zdecydowana większość decyzji musi być podejmowana przez te gremia. Oczywiście oznacza to, że nikt za te decyzje nie ponosi odpowiedzialności. Moje doświadczenia wskazują iż tylko część członków Rady Adwokackiej naprawdę pracuje. Pozostali mają satysfakcję, że zostali wybrańcami środowiska.

Uważam, że zarządzanie sprawami Izby winno być powierzone nie więcej niż kilku osobom, z jasnym określeniem kompetencji, z określeniem funduszy na działalność i z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Coroczne zebrania adwokatów winny obejmować sprawozdania i oceny prac poszczególnych Komisji. Zmiany powinny obejmować wiele innych obszarów, w tym szkolenia aplikantów czy funkcjonowania Sądów Dyscyplinarnych.

Zbliżający się Zjazd Adwokatury winien głęboko rozważyć przyczyny głębokiej marginalizacji Adwokatury w życiu publicznym, która postępuje od wielu lat. Zmiana tej sytuacji nie będzie łatwa ale trzeba mieć w tym zakresie klarowny pogląd i aktywne działania. Podobnie wymagają analizy relacje z Samorządem Radców Prawnych i środowiskiem sędziowskim.

Wszystkim nam zależy na godnej pozycji społecznej adwokatów i sprawnym działaniu Samorządu Adwokackiego. Powinniśmy o to walczyć nawet jeśli władza publiczna jest temu przeciwna.