fulko

adw. Katarzyna Fulko

Biogram

Adwokat, mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, od początku adwokackiej drogi zawodowej zaangażowana w działalność społeczną na rzecz Łódzkiej Izby Adwokackiej, nie tylko jako wieloletni członek kolegium redakcyjnego „Kroniki” oraz Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego. W latach 2013–2019 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji ds. Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W tym okresie Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi podjęła i rozwijała działania na rzecz budowania współpracy z Sądami Apelacji Łódzkiej w zakresie promowania mediacji w postępowaniu sądowym, a także nawiązała porozumienia z tym zakresie z Wojewódzkim Centrum Mediacji i Arbitrażu oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jako przewodnicząca Komisji ds. Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi zainicjowała i organizowała z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi – we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – Łódzkie Forum Mediacji. Dzięki aktywnym działaniom Komisja ds. Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi stworzyła podwaliny organizacyjne pod powołane – po zmianach w 2019 r. statutu Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej – Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi.

Zdecydowałam się kandydować na funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, ponieważ wierzę w niezawisłą i samorządną adwokaturę, która jest gwarantem praw i wolności obywateli. Jedynie wysoki poziom etyczny oraz rzetelność merytoryczna wykonujących zawód adwokatów zapewni adwokaturze należny jej szacunek i pozytywny odbiór społeczny. Świat idzie naprzód i przed adwokatami stoją wyznawania związane z nowymi technologiami. Czas, aby i ta sfera działalności adwokackiej, jeżeli narusza zasady etyki naszego zawodu, stała się przedmiotem orzecznictwa dyscyplinarnego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Uważam, że nadszedł czas w Sądzie Dyscyplinarnym Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi na aktywny rozwój mediacji. Mam nadzieję, że moją dotychczasową postawą jako adwokata oraz wieloletnim zaangażowaniem w działania Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi udowodniłam, że oddając na mnie głos, możecie być pewni, iż jako sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi będę realizować najwyższe standardy naszego zawodu.