Komunikat Dziekana ORA w Łodzi nr. 1/2021 z dnia 9 stycznia 2021 r. o podjęciu uchwałę uzupełniającej uchwałę z dnia 25 listopada 2020r. w przedmiocie zwołania Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Adwokackiej w Łodzi.

PRZEJDŹ DO KOMUNIKATU NA STRONIE ORA