kotkowska

adw. Krystyna Kotkowska

Biogram

Adwokat, złożyła egzamin adwokacki 3 maja 1979 r. i od czerwca 1979 r. nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata, aktualnie prowadzi kancelarię adwokacką w Łodzi. Pracę zawodową łączy umiejętnie z pracą w samorządzie adwokackim od 1989 r. do chwili obecnej, sprawując różne funkcje. Od 1992 do 2016 r. była wybierana na członka Okręgowej Rady Adwokackiej i w dwóch kadencjach powierzono jej funkcje skarbnika, następnie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, a w przedostatniej kadencji została wybrana wicedziekanem ORA w Łodzi. Była wielokrotnie członkiem, a także Przewodniczącą komisji egzaminacyjnej adwokackiej i egzaminu na aplikacje adwokacką oraz wykładowcą. Wielokrotnie była delegatem na Zjazd Adwokatury. W ostatniej kadencji ORA w Łodzi pełniła funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi.