Malinowska

adw. Łucja Malinowska

Biogram

Praktykę adwokacką prowadzi w ramach indywidualnej kancelarii.

Od wielu kadencji Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi z jednokadencyjną przerwą, kiedy pełniła funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

Na przełomie lat 1990/2000 przez kilkanaście lat aktywny członek Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Była członkiem Komisji egzaminacyjnej na egzaminach wstępnych na aplikację adwokacką i w Komisjach egzaminujących podczas kolokwiów aplikantów z zakresu prawa cywilnego, prowadziła także szkolenia dla aplikantów.

Od 2015 r. mediator Centrum Mediacji przy NRA, a także Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi.