Maciej Lenart

adw. Maciej Lenart

Biogram

Rocznik 1976. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikację adwokacką odbywał pod patronatem adwokata Andrzeja Piotrowskiego. Adwokat sądowy, procesualista, specjalizujący się w prowadzeniu sporów sądowych. Od 2006 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

W latach 2010 – 2013 sędzia Sadu Dyscyplinarnego Łódzkiej Izby Adwokackiej. W latach 2013 – 2016 członek Okręgowej Rady Adwokackiej i Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej.

Od 2016 r. ponownie wybrany do Okręgowej Rady Adwokackiej i powołany na stanowisko pierwszego Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej. Podczas dwóch kadencji sprawował nadzór nad referatem osobowym oraz dyscyplinarnym ORA. Wprowadził nowatorską i skuteczną metodę rozwiązywania sporów na linii klient–adwokat w postaci mediacji „dziekańskiej”.

Wieloletni szkoleniowiec i wykładowca, prowadzący zajęcia z zakresu prawa karnego materialnego i postępowania karnego oraz prawa karnego skarbowego dla aplikantów adwokackich pierwszego roku aplikacji adwokackiej.

Od 2013 r. członek i przewodniczący Komisji przeprowadzającej kolokwium z zakresu prawa karnego dla aplikantów adwokackich pierwszego roku aplikacji.

W 2016 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości do składu Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (kadencja 2016 – 2017), jednocześnie pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

W 2020 r. ponownie powołany przez Ministra Sprawiedliwości do składu Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (kadencja 2020 – 2021) i ponownie pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego.