rakowski

adw. Maciej Rakowski

Biogram

Rocznik ’73. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UŁ, doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem UŁ. Naukowo zajmuje się historią państwa i prawa, w szczególności dziejami ustroju Włoch, prawem wyborczym i relacjami pomiędzy parlamentem a rządem. Ostatnio prowadzi badania nad dziejami Królestwa Hawajów oraz Wolnego Miasta Fiume.

Zawód adwokata wykonuje od 2001 r., prowadzi indywidualną kancelarię w Łodzi. Od lat przewodniczy Zgromadzeniom Izby Adwokackiej, zasiadał też w prezydium Krajowego Zjazdu Adwokatury w 2010 r. Został wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Od 1994 r. nieprzerwanie zasiada w łódzkiej Radzie Miejskiej, siedmiokrotnie z powodzeniem ubiegał się o wybór na Bałutach. Obecnie jest przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury. Od kilkunastu lat nie należy do partii politycznej.

Jego hobby to góry i bieganie – przebiegł maratony w 50 państwach świata, z rekordem życiowym 2 godz. 58 min. Przez 9 lat organizował Półmaraton Szakala dookoła Lasu Łagiewnickiego.