kaluza

adw. Magdalena Kałuża

Biogram

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w 2011 roku, adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką od 2015 roku. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Łodzi i Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Członek Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi, mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Absolwentka studiów podyplomowych „Mediacje w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej”, organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.