matusiak

adw. Magdalena Matusiak-Frącczak

Biogram

Jestem adwokatem od 2010 r., aplikację adwokacką odbywałam w Izbie Łódzkiej u Barbary Pszczółkowskiej. Jestem ponadto doktorem nauk prawnych i adiunktem w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Moje szczególne zainteresowania naukowe (ale również i praktyczne) to prawa człowieka, tajemnica adwokacka oraz zwalczanie terroryzmu, z zagadnienia tajemnicy adwokackiej przygotowuję moją rozprawę habilitacyjną. W latach 2013–2016 byłam członkiem Komisji Parlamentarno-Prawnej i Praw Człowieka oraz Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Od 2016 r. jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz przewodniczącą Komisji Praw Człowieka, członkiem Komisji Parlamentarno-Prawnej, Komisji Doskonalenia Zawodowego oraz Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, jak również delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury. W toku kadencji opiniowałam projekty aktów prawnych, przygotowywałam takie projekty oraz reprezentowałam adwokaturę na posiedzeniach komisji senackich i sejmowych. Ukończyłam ponadto studia magisterskie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (specjalizacja: finanse międzynarodowe) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkołę Prawa Francuskiego (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki/Université de Tours), aktualnie po skończeniu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim „Rynek nieruchomości – wycena” odbywam praktyki zawodowe celem uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Mówię biegle po angielsku, niemiecku, francusku i hiszpańsku.