strzelecka-miziolek

adw. Magdalena Strzelecka-Miziołek

Biogram

Odbywała aplikację adwokacką pod patronatem Andrzeja Pelca – dziekana ORA w Łodzi, egzamin adwokacki zdała w 2007 r.

Specjalistka prawa karnego, cywilnego, konsumenckiego oraz w zakresie postępowań odszkodowawczych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów indywidualnych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz banków, jak również w procesach sądowych i negocjacjach ugodowych.

Autorka regulaminów i procedur wewnętrznych.

Członek ORA w Łodzi, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Łódzkiej, autorka artykułów do magazynu „Adwokat”.

W nadchodzącej kadencji chce zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie zgodności orzecznictwa z orzecznictwem WSD oraz wewnętrzną spójność orzeczeń SD Izby Łódzkiej.

W czasie wolnym uczy się języka włoskiego, lubi czytać książki i planować podróże.