janik

adw. Maria Janik

Biogram

Od 2013 do 2020 r. członek Komisji Wizerunkowej ORA w Łodzi, w tym współautorka strategii wizerunkowej ORA w Łodzi, uczestniczka wielu konferencji i akcji wizerunkowych, w tym kwesty, w ramach której adwokaci zbierali pieniądze na renowację zabytków Starego Cmentarza w Łodzi.

Od 2016 do 2020 r. przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej ORA w Łodzi, w ramach której koordynowała szereg akcji, w tym siedem edycji Tygodnia Konstytucyjnego, Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, obchody Europejskiego Dnia Prawnika, 25-lecie Praw Człowieka, Szlachetna Paczka, edukatorka – w ramach stałych działań komisji obok innych adwokatów, prowadziła zajęcia dla uczniów i młodzieży, głownie z zagadnień związanych z prawem karnym, ale także dla rodziców z zakresu odpowiedzialności za czyny nieletnich oraz dla seniorów – przestępstwa na osobach starszych; występowała także w symulacjach rozpraw dla młodzieży prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Łodzi oraz Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w ramach stałej współpracy komisji z sądami.

W kadencji 2016 – 2020 r. – członek Komisji ds. Wizerunku i Ochrony prawnej NRA oraz Komisji Edukacji Prawnej NRA, w ramach której uczestniczyła w konferencjach ogólnopolskich, autorka rozdziału poświęconego działaniom edukacyjnym w Izbie Łódzkiej w wydanej przez NRA publikacji „Komisja Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej” (wyd. 2019 r.).

W latach 2016 – 2020 – delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury, wybrany w wyborach w 2016 r.

Na co dzień zawodowo adwokat Izby Łódzkiej od 2011 r., w większości koleżanka „z ławy sądowej”, społecznik angażujący się w działania prawne pro bono (ostatnio: pomoc prawna dla uczestników protestów w obronie praw kobiet).