szram

adw. Maria Szram

Biogram

W 1969 r. ukończyłam Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Aplikacje sądową rozpoczęłam w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi w 1973 r. i w sierpniu 1975 r. zdałam egzamin sędziowski.

W 1976 r. rozpoczęłam aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Egzamin adwokacki zdałam w maju 1979 r. Wpis na listę adwokatów uzyskałam w dniu 8.05.1979 r., a ślubowanie złożyłam w dniu 28.05.1979 r.

W latach od 1979 do 1990 r. byłam adwokatem w zespole adwokackim w Pabianicach, a od 17.04.1990r. prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką w Pabianicach.
Od 6.06.1998 r. jestem sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Łódzkiej. Od 25.09.2001 r. do 21.05.2016 r. byłam zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Izby Łódzkiej (pięć kadencji). Ponownie od 2016 r. jestem sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Łódzkiej.

W dniu 22.05.2018 r. otrzymałam odznakę „Adwokatura zasłużonym”.