mazepus

adw. Mariusz Mazepus

Biogram

Prawnik z 15-letnim doświadczeniem. Od początku kariery związany z działalnością na rzecz samorządu adwokackiego. Starosta aplikantów adwokackich rocznika 2006–2010 w Łódzkiej Izbie Adwokackiej. W latach 2013–2016 r. Zastępca Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Od 2016 roku członek ORA w Łodzi oraz przewodniczący Komisji Parlamentarno-Prawnej ORA w Łodzi. Zastępca przewodniczącego Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Przewodniczący Prezydium Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy IGG. Członek kolegium redakcyjnego „Kroniki”. Współorganizator kilkudziesięciu konferencji naukowych, sympozjów i wydarzeń kulturalnych środowisk inteligenckich. Zwolennik silnej integracji adwokatury, obniżenia składek korporacyjnych, aplikacji i szkoleń adwokackich przygotowujących do wykonywania zawodu w dzisiejszych realiach, zniesienia zakazów ograniczających wykonywanie naszego zawodu, m.in. reklamy i zawierania umów o pracę, a przede wszystkim nowoczesnej, ale czerpiącej ze swych najlepszych tradycji, silnej i niezależnej adwokatury zajmującej należną jej dominującą pozycję na rynku usług prawnych oraz w życiu społecznym RP.