nowak

adw. Przemysław Nowak

Biogram

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji. Od początku pracy zawodowej czynnie udziela się w samorządzie adwokackim, biorąc czynny udział w pracach różnych komisji i organów statutowych m.in. w latach 2013 – 2021 zastępca rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi, w latach 2019 i 2020 powołany do komisji kolokwialnych do przeprowadzenia kolokwiów dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego. Z postępowaniami dyscyplinarnymi związany już od czasów aplikacji adwokackiej odbywanej pod patronatem ówczesnego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Specjalizuje się w prawie karnym i prawie administracyjnym.