pongowski

adw. Mariusz Pongowski

Biogram

Adwokat Mariusz Pongowski urodził się w Łodzi w 1990 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 r. obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pod tytułem ,,Zmiana umowy spółki jawnej”. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi w latach 2015-2017. W roku 2018 zdał egzamin adwokacki uzyskując najwyższy wynik spośród wszystkich egzaminowanych na terenie Izby Adwokackiej w Łodzi.

Od sierpnia 2018 r. prowadzi w Łodzi indywidualną kancelarią adwokacką. Specjalizuje się w prawie gospodarczym. Biegle włada językiem angielskim.

Od początku działalności udziela pomocy pro bono. Przejawia się to w nieodpłatnej pomocy dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa, gdzie udziela porad prawnych umożliwiających co najmniej renegocjowanie długotrwałych kontraktów handlowych. Ponadto wspiera najbardziej potrzebujących obywateli z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawa rodzinnego.