rudzki

adw. Mateusz Rudzki

Biogram

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2013 r., broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Finansowego zatytułowaną: ,,Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za zaległości podatkowe spółki”. W okresie 2013–2014 r. asystent sędziego w IV Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Od 2015 r do 2017 r. aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem Andrzeja Śmigielskiego. Egzamin zawodowy zdał w marcu 2018 roku, od sierpnia 2018 r. prowadzi praktykę w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Do jego zainteresowań zawodowych zalicza się prawo karne (w tym postępowanie karno-skarbowe), w czasie wolnym przygotowuje się do biegów przeszkodowych.