wojtysiak

adw. Dariusz Wojnar

Biogram

Przez 5 lat jako redaktor naczelny prowadziłem naszą „Kronikę”. W 2005 roku NRA powierzyła mi funkcje dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury. Pełniłem ją z przerwą do 2011 roku. Uczestniczyłem już 5 Krajowych Zjazdach Adwokatury. W 2004 zostałem wybrany sekretarzem zjazdu, 2007 r. przewodniczącym komisji uchwał.

W Naczelnej Radzie Adwokackiej pracuje od 2007 roku. W kadencji 2007-2010 zostałem członkiem Prezydium NRA. Pełniłem funkcje Przewodniczącego Centralnego Zespołu Wizytatorów, byłem zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego NRA. Obecnie jestem sekretarzem Komisji Etyki. W naszej izbie w poprzedniej kadencji pełniłem funkcje wicedziekana ORA.

Między innymi: współorganizowałem ogólnopolską akcję bezpłatnych porad prawnych; zainicjowałem i uczestniczyłem we wprowadzeniu sytemu identyfikacji wizualnej adwokatury i wprowadzeniu Znaku Adwokatura Polska; jako członek komisji Informatyzacji uczestniczyłem we wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów w NRA oraz Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich; koordynowałem prace dotyczące akcji wizerunkowej adwokatury – „Adwokat Doradza i Broni” (w 2013 roku większość izb adwokackich implementowała tę akcję w swojej działalności).

W 2007 r. NRA przyznała mi odznaczenie Adwokatura Zasłużonym. W roku 2012 odznaczony zostałem przez Ministra Sprawiedliwości medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości.

Od 2012 roku prowadzę mediacje. Od kwietnia tego roku koordynuje prace Łódzkiego Porozumienia Mediatorów.