Walinska

adw. Monika Walińska

Biogram

Jestem absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i stypendystką programu Socartes – Erasmus. W 2010 roku ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania) zdobywając tytuł LL.M.

Od 2014 roku współpracuję z Fundacją Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi niosąc pomoc osobą wykluczonym społecznie i ofiarom przemocy domowej. W ramach mojej pracy w CPK prowadziłam szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa antydyskryminacyjnego i mobbingu w miejscu pracy.

Moją najnowszą pasją jest prawo nowych technologii, czego efektem jest podjęcie studiów podyplomowych na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuję się w obsłudze prawnej Startupów.