Krzekotowska

adw. Patrycja Krzekotowska

Biogram

Jestem absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Już w trakcie studiów zajmowałam się udzielaniem pomocy pro bono i działając w ramach fundacji Academia Iuris, koordynowałam punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. W latach 2012 – 2014 odbyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Działalnością samorządową zajmowałam się od samego początku aplikacji adwokackiej pełniąc funkcję starosty roku. Po złożeniu egzaminu adwokackiego od 2015 roku prowadzę indywidualną praktykę adwokacką. Także jako adwokat angażuję się w działalność samorządową. W kadencji 2016 – 2020 byłam członkiem Komisji Rewizyjnej i pełniłam w niej także funkcję sekretarza.