tomaszewska-lipartowska

adw. Paulina Tomaszewska-Lipartowska

Biogram

W najbliższych wyborach kandyduję do Okręgowej Rady Adwokackiej. Mam 42 lata. Mój mąż – Tomasz Lipartowski – jest również adwokatem. Jestem mamą 11-letniego Leona. Studia prawnicze ukończyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikację adwokacką odbywałam w latach 2002 – 2005 pod patronatem Marii Wentland-Walkiewicz. Od roku 2006 r. prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką. Szczególne miejsce w mojej praktyce zawodowej zajmuje prawo karne, w którym zakochałam się, będąc jeszcze na studiach. Jestem tak zwanym adwokatem sądowym, i to właśnie z tematyką prawa karnego, jak również z praktyką sądową, chciałabym związać moją działalność w Okręgowej Radzie Adwokackiej w przypadku wybrania mnie do jej składu. Jako praktyk prawa, adwokat sądowy spędzający w budynkach sądów i prokuratur wiele godzin każdego dnia wiem, z jakimi problemami borykają się adwokaci podczas codziennej pracy, występując w sprawach przed sądami, uczestnicząc w czynnościach postępowania przygotowawczego w prokuraturach, przed policją czy też odwiedzając klientów w placówkach penitencjarnych. W oparciu o moje wieloletnie obserwacje uważam, że niezbędne jest stworzenie systemu bieżącego monitorowania i szybkiego reagowania na wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez adwokatów w związku z działalnością sądów, prokuratur, policji i jednostek penitencjarnych. Chcę stworzyć zespół adwokatów, który będzie zbierać wszelkie informacje o nieprawidłowych praktykach, niewłaściwych zachowaniach uderzających w godność zawodu adwokata. Uważam, że zespół ten powinien być w stanie udzielać natychmiastowej pomocy adwokatom w przypadku ich zatrzymań, przeszukań w kancelariach, wsparcia w sytuacjach prób przesłuchań adwokatów co do informacji pochodzących od ich klientów. Niestety takie sytuacje zdarzają się coraz częściej i wymagają przemyślanej, zinstytucjonalizowanej reakcji adwokatury. W dzisiejszych czasach niezwykle ważne powinno być tworzenie instrumentów zapewniających poczucie bezpieczeństwa adwokatów i aplikantów z naszej Izby. Dlatego też podoba mi się pomysł Macieja Lenarta – adwokatury interwencyjnej. To w jej ramach karniści mogliby realnie pomóc. Jako adwokat patron mogę się poszczycić wypuszczeniem w świat czterech aplikantów adwokackich. Wiem, że dałam im możliwość poznania zawodu od praktycznej strony. Dlatego również tematyka szkoleń w ramach aplikacji adwokackiej znajduje się w zakresie mojego zainteresowania. Zależy mi ma poprawie jakości szkoleń aplikantów. Powinny być one nastawione na zgłębianie praktycznych aspektów zawodu adwokata, mieć charakter warsztatowy. Mniej teorii – więcej praktyki. Takie założenie stanowi podstawę moich pomysłów na zmianę zasad szkolenia aplikantów adwokackich. Wiedzę teoretyczną aplikanci powinni wynieść ze studiów, aplikacja natomiast powinna dawać sposobność do zastosowania jej w praktyce. Postuluję zatem, ażeby w okresie pierwszych sześciu miesięcy aplikacji aplikanci uczestniczyli w symulacjach rozpraw sądowych z różnych dziedzin prawa. Chciałabym, żeby wcielali się w rolę pełnomocników, obrońców, uczyli się prawidłowo formułować wnioski dowodowe i stanowiska procesowe pod okiem doświadczonych szkoleniowców – adwokatów sądowych z wieloletnim stażem. Uważam, że w programie aplikacji powinny znaleźć się zajęcia praktyczne z zasad konstruowania wypowiedzi oraz toczenia sporów. Aplikanci powinni w ramach symulacji rozpraw sądowych wygłaszać mowy końcowe. Te umiejętności przydadzą im się po uzyskaniu możliwości stawania w sądach w zastępstwie swoich patronów. Moim zdaniem opisane zajęcia powinny odbywać się w rzeczywistych salach rozpraw, w budynkach sądów, ażeby w jak najlepszy sposób odwzorowywać realia. Wizja adwokatury przyjaznej adwokatom, rady broniącej swoich członków, szkolącej na najwyższym poziomie zarówno tych bardziej doświadczonych, jak i początkujących, przekonała mnie. Taka adwokatura jest moją adwokaturą, z nią się utożsamiam i dla niej chcę pracować. Pozdrawiam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Liczę na Państwa głos w wyborach do Okręgowej Rady Adwokackiej.