paduszynski

adw. Piotr Paduszyński

Biogram

52 lata. Ukończył Prawo i Socjologię na UŁ. W latach 1992 – 1996 aplikował pod patronatem kolejno adw. J. Szczepaniaka, adw. J. Zejdy i adw. M. Olczyka. Praktykę adwokacką rozpoczął 1 marca 1996 r. jako najmłodszy adwokat w Polsce. Prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką, wcześniej pracował w ramach spółki cywilnej (z adw. J. Z. Szymańskim i adw. R. Marcinkowskim) lub spółki partnerskiej (z adw. T. Wójtowiczem, adw. J. Tomczyk i adw. K. Fijałkowską). Od 10 lat wykłada dla aplikantów zagadnienia prawa cywilnego materialnego i procesowego, egzaminuje na kolokwiach z prawa cywilnego, na lata 2020 – 2021 powołany do składu Komisji przeprowadzającej egzamin adwokacki. Wcześniej przez dwie kadencje był członkiem Zespołu Wizytatorów ORA w Łodzi. Od kilku lat komentuje różnego rodzaju zagadnienia prawne w Radiu Łódź, TOK FM i TVP Łódź, pisuje też felietony do „Rzeczpospolitej”. Był jednym z inicjatorów nadania imienia śp. Prezes Joanny Agackiej-Indeckiej placowi przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi. Prowadzi pro bono zajęcia z prawa dla licealistów. Współprzewodniczy Komitetowi Społecznemu Budowy Pomnika kpt. S. Pogonowskiego – bohatera Bitwy Warszawskiej.

Żonaty, ma troje dzieci. Włada językami angielskim i rosyjskim. Interesuje się historią i psychologią społeczną, lubi podróżować, zwiedził większość Europy, część Afryki, Chin, samotnie przejechał z plecakiem całą Rosję.