kasprzyk

adw. Rafał Wojciech Kasprzyk

Biogram

Ur. 15 X 1952 w Łodzi. 

1976 – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego,

1976-1977 – służba wojskowa w Szkole Oficerów Rezerwy w Mińsku Mazowieckim. 1978-1980 aplikantura sędziowska w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi, 1985 doktor nauk prawnych, 1989 r. aplikantura adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, 1990 stypendysta Uniwersytetu w Oxfordzie, 1993 stypendysta Uniwersytetu w Grenoble.

1976-1996 (lub 1976–1997) – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, najpierw jako asystent potem jako adiunkt (1985-1997). Od 1989 r. adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi. W 2004 r. „Rzeczpospolita” przyznała mu tytuł lidera usług prawnych w dziedzinie prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Od IX 1980 członek i współzałożyciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Uniwersytecie Łódzkim. Członek Tymczasowego Zarządu Uczelnianego NSZZ „S”.

Doradca prawny i ekspert „Solidarności” w regionie ZŁ – od 1980 MKZ, w tym od pocz. 1981 nowo utworzonego Ośrodka Prawnego, a następnie ZR ZŁ. III 1981 ekspert i doradca KKP w rozmowach z rządem ws. „kryzysu bydgoskiego”. IX, X 1981, podczas I KZD doradca łódzkiej delegacji. 2 VII 1981 wszedł w skład powołanego przez ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Zespołu ds. opiniowania aktów prawnych. III-IV 1981 uczestniczył w pracach zespołu KKP ds. antystrajkowej uchwały rządu.

X 1980 rozpoczął, w ramach biura prasowego, współpracę z rzecznikiem prasowym MKZ Jerzym Kropiwnickim – przez pewien okres zastępca rzecznika prasowego ZR ZŁ; 24 I 1981 współtwórca pisma „Komunikat” MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Autor tekstów w „Solidarności Ziemi Łódzkiej”, min.: „Jak długo strajk będzie koniecznością życia społecznego”, nr 7 (20), 12 II 1981; „Ustawa o cenzurze”, nr 24 (37), 19 VI 1981; [wspólnie z B. Czumą] „Upiór w tv, SZŁ, nr 48 (61), 4 XII 1981).

I 1981, podczas strajku studentów UŁ o autonomię i demokratyczną strukturę uczelni, doradzał Międzywydziałowej Komisji Studenckiej w opracowaniu postulatów ogólnospołecznych.

13 XII 1981 zatrzymany podczas pacyfikacji siedziby Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, odmówił podpisania „lojalki”.

14-15 XII 1981 współorganizator i uczestnik strajku studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Po zakończeniu strajku, do ostatnich dni XII 1981 ukrywał się.

Po 13 XII 1981 członek Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionalnego w pierwszej fazie jego istnienia.

Uczestniczył w „załatwianiu” powielaczy dla drukarni podziemnych: I 1982 dla drukarni w Łodzi obsługiwanej przez studentów, a także drukarni offsetowej i powielaczy z Poznania.

28 I 1981 zatrzymany i przewieziony do KWMO w Łodzi, 30 I 1981 osadzony w obozie internowania w Łowiczu. V 1982 współinicjator i współwykonawca instalacji do podsłuchu przeprowadzanych w obozie przez funkcjonariuszy SB rozmów z internowanymi. Zwolniony 23 VII 1981 – odmówił złożenia podpisu na zobowiązaniu go do okresowego stawiania się na Komendzie Milicji Obywatelskiej, a następnie oprotestował to zobowiązanie.

1983-1989 uczestnik seminariów interdyscyplinarnych prof. Lutyńskiego na temat ustroju PRL. 1984 uczestniczył, jako prelegent, w spotkaniach organizowanych przez Tajną Komisję Zakładową w MPK w Łodzi.

Od 1984 członek Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” do której został wytypowany przez Andrzeja Słowika podczas z Jerzym Dłużniewskim przed jego wyjściem; 1985/1986 złożył rezygnację z uczestnictwa w RKW, w związku z coraz częstszymi atakami na osobę Andrzeja Słowika.

Doradca prawny i obrońca osób represjonowanych za działalność antykomunistyczną, min. 1984-1989 jeden z pełnomocników Jerzego Kropiwnickiego ws. przywrócenia go do pracy.

1986-1989 z ramienia RKW utrzymywał kontakty z Komisją Interwencji i Praworządności przy Lechu Wałęsie, której przedstawicielem w Łodzi był Józef Śreniowski. 1988-1989 ekspert, z ramienia RKW, strajkujących załóg zakładów włókienniczych Pabianic i Bełchatowa.

Autor wielu publikacji w „Naszym Głosie”, „Biuletynie Informacyjnym UŁ” i w kilku innych czasopismach podziemnych.

Kolporter książek i czasopism drugiego obiegu w środowisku uniwersyteckim,. Współpracował tym zakresie z Adamem Ostoją-Owsianym.

Odsunięty od prowadzenia zajęć ze studentami w roku akademickim 1986/87. Minister Sprawiedliwości trzykrotnie sprzeciwiał się wpisaniu go na listę aplikantów adwokackich 1986 nie dopuszczony przez ministra sprawiedliwości do odbywania aplikacji adwokackiej, ukarany także odmową stypendium i odmową wydania paszportu – zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata Z-3582/86/EALD, Z-043672/86/EAPT z dn.15.11.1986, wniesione przez Wydz. III-1. anulowane 04.06.1988)

W obawie przed masowymi demonstracjami pierwszomajowymi 1988, wzywany na przesłuchania; dokonywano w jego mieszkaniu przeszukań.

25 XI 1981-21 VII 1983 inwigilowany w ramach SOR krypt. „Heca”, 1980-1983 w ramach SO krypt. „Klan”, „Związek”, 25 II 1982-1990 SO krypt. „Palestra”, 5 IX 1983-1989 SOS krypt. „Przyjaciel”.

Reprezentował środowisko RKO w obradach Okrągłego Stołu, jako członek podzespołu ds. ekologii.

1990-1992 członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
2008 Obrońca praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie – pełnomocnik prawny samorządu rejonu wileńskiego przed Trybunałem w Strasburgu w sprawie nadania szkole średniej w Ławaryszkach na Litwie imienia Emilii Plater.
18 V 2010 wszedł w skład Łódzkiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

4 VIII 2004-8 II 2005 pełnił okresową służbę wojskową w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku w stopniu kapitana na stanowisku radcy prawnego 1 Brigade Combat Team.

Autor kilkunastu publikacji z dziedziny prawa cywilnego.

Odznaczenia:
Medal „Medal Za Zasługi w Walce o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981-4 VI 1989. – 2001 r.
Medal za Zasługi dla Niepodległości Ojczyzny – 2002 r.
Medal Multinational Division (Central-South) 2005 r.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 15 XII 2007 r.
Medal Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości 31 VIII 2010 r.
Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości – XII 2011
Gwiazda Iraku 2011 r.
Krzyż Wolności i Solidarności – 2017 r.
Medal Pro Patria – 2017 r.
Medal Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 2018 r.
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 2018 r.