poddebski

adw. Robert Poddębski

Biogram

Adwokat – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę dyplomową obronił w 2008 r. w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki. Od 2009 roku doktorant w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. W 2009 roku uzyskał wpis na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. W trakcie aplikacji odbył praktykę w łódzkiej kancelarii specjalizującej się w sprawach cywilnych i obsłudze prawnej przedsiębiorców. W 2012 roku, po złożeniu egzaminu adwokackiego z wyróżnieniem, uzyskując drugi wynik z egzaminu przeprowadzonego przez Izbę Adwokacką w Łodzi, został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Bierze czynny udział w życiu samorządu, uczestniczy w organizowanych spotkaniach okolicznościowych oraz corocznych szkoleniach wyjazdowych organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką.