Szatkiewicz

adw. Sławomir Szatkiewicz

Biogram

Absolwent UŁ Wpisany na listę Adwokacką około 1996 roku. Ukończył aplikację sądową w 1990 roku. Sędzia Sądu Rejonowego w Łodzi w Wydziale Karnym do 2003 roku. Aplikację adwokacką odbywał pod patronatem adw. Franciszka Lacha oraz adw. Krystyny Skoleckiej-Kona. Posiada wieloletie doświadczenie w pracy samorządowej. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi przez 2 kadencje, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich przez 1 kadencję. Był też Rzecznikiem Dyscyplinarnym. Nieprzerwanie w latach 2013 – 2020 Sekretarz ORA. Wiele lat był egzaminatorem Izby Adwokackiej w Łodzi (w egzaminach w systemie korporacyjnym oraz w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej). Od lat jest wykładowcą i egzaminatorem z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego.