Siwiński

adw. Stefan Siwiński

Biogram

Adwokat – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę dyplomową obronił w Katedrze Prawa Karnego pod tytułem „Przestępstwo bójki na gruncie prawa karnego”. Praktykę zawodową zdobywał pod patronatem adw. Jacka B. Siwińskiego, a w zakresie spraw karnych adw. Andrzeja Lachmana i adw. Anny Lachman-Kaszyńskiej – sprawujących także wielokrotnie funkcję sędziów Sądu Dyscyplinarnego. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych. Gość telewizyjnych i radiowych programów publicystycznych związanych z problematyką osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Uczestniczył w wielu symulacjach rozpraw karnych dla młodzieży, które były organizowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

Prywatnie zapalony sportowiec, multimedalista Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników.