Woźniacki

adw. Wojciech Woźniacki

Biogram

Zawód adwokata wykonuje od 1 stycznia 1990 r. Pełni funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, a także jest wieloletnim wykładowcą w ramach szkolenia aplikantów adwokackich, a także członkiem komisji egzaminacyjnych przy egzaminach w toku aplikacji oraz egzaminach zawodowych. Wieloletni patron aplikantów adwokackich. W latach 2016 – 2020 członek Okręgowej Rady Adwokackiej.