bakalarczyk

adw. Zbigniew Bakalarczyk

Biogram

Adwokat, mediator absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Zawód wykonuję od 10 lat, prowadząc kancelarię indywidualną oraz jako partner zarządzający spółki partnerskiej wspólnie z radcami prawnymi.

Absolwent studiów podyplomowych – z prawa spółek oraz z rachunkowości zarządczej, a także licznych kursów i szkoleń. Biegle posługuje się językiem angielskim, posługuję się także językiem niemieckim i włoskim.

Zajmuję się głównie obsługą przedsiębiorstw i wspomaganiem biznesu. Spółka partnerska, którą prowadzę jest kancelarią stricte procesową.

Zarządzam zespołem 3 radców prawnych a także aplikantów i pracowników technicznych i wspomagających pracę prawników.

Współpracuję także z kancelariami i doradcami podatkowymi zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Dotychczas bez doświadczenia pracy w samorządzie. Niemniej jednak uważam, że umiejętności wyniesione z zarządzania biznesem mogą okazać się przydatne w pracy samorządowej.

Potrafię współdziałać z osobami o różnych poglądach i przekonaniach. W pracy zawodowej nie boję się przedłożyć dobra klienta nad dobro własne z odwagą i oddaniem wykonując obowiązki obrońcy w sprawach karnych.

Kancelaria, którą zarządzam, opiera się na aktach elektronicznych i systemach wspomagających pracę prawników. Mam doświadczenie we wdrażaniu projektów informatycznych nie tylko we własnej kancelarii, ale także w dużych przedsiębiorstwach.

Wszystkie te umiejętności mogą być wykorzystane w unowocześnieniu działań samorządu oraz rozwoju usług informatycznych samorządu na rzecz adwokatów naszej izby.