wodo

adw. Zbigniew Wodo

Biogram

Od początku pracy w Adwokaturze w roku 1982 angażowałem się w działalność samorządową i różne przedsięwzięcia społeczne. Pełniłem (i nadal pełnię) funkcję wykładowcy szkolenia aplikantów, dawniej zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, członka zespołu wizytatorów Łódzkiej Izby Adwokackiej, licznych komisji problemowych, komisji egzaminacyjnych, a także funkcję kierownika zespołu adwokackiego, wicedziekana Rady Adwokackiej (dwukrotnie) oraz dziekana. Uczestniczyłem w pracach Naczelnej Rady Adwokackiej.

Na niwie społecznej wspierałem i wspieram działalność Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. A. Rubinsteina, liczne inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa „ELSA” oraz Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Łodzi.

Moja działalność została dostrzeżona w środowisku zawodowym oraz na terenie Miasta Łodzi, co zaowocowało Odznaką Adwokatura Zasłużonym (07.05.2002 r.), przyznaniem tytułu Filantrop Roku 2008, wyróżnienia tytułem „Mecenas Łódzkich Talentów” Stowarzyszenia Pomocy Szkole w 2015 r. oraz Odznaką za Zasługi dla Miasta Łodzi w 2016 r.

Wszystko to sumuje się doświadczeniem zarówno w sprawach samorządowych jak i społecznych.